Inne 

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia to jedna z najpoważniejszych chorób psychicznych, zalicza się ją do psychoz. Jej nazwa pochodzi z łaciny i może być tłumaczona jako rozszczepienie jaźni. To tłumaczenie może być źródłem mylnej interpretacji choroby i powiązania jej z innym schorzeniem, mnogą osobowością. Schizofrenia nie polega na tym, że u chorego wykształca się równoległa osobowość. Chory na schizofrenię odbiera otaczający świat w sposób anormalny. Zauważa w nim rzeczy, których tak naprawdę nie ma, stąd halucynacje, natomiast zanikają u niego niektóre procesy poznawcze.

Objawy schizofrenii

Ta choroba rozwija się zwykle szybko. Jej główne objawy dotyczą zdolności poznawczych, które pacjent traci – objawy negatywne lub ubytkowe oraz tych, które zdobywa w wyniku choroby, zwane pozytywnymi lub wytwórczymi. W przypadku tych ostaniach słowo ‘pozytywne’ nie oznacza, że objaw jest dobry, ale, że jest to nowy, dodatkowy element zachowania, myślenia. Przykładami objawów pozytywnych schizofrenii są:
• Halucynacje
• Omamy
• Głosy w głowie
• Urojenia prześladowcze.
Wśród objawów negatywnych, czyli chodzi o utratę pewnych zdolności wyróżnia się:
• Awolicja, czyli otępienie
• Abulia, czyli niemożność podejmowania działania, decyzji, brak woli
• Zubożenie mowy
• Zaburzenia ruchowe
• Zmniejszona dbałość o siebie.

Na czym polega leczenie schizofrenii?

Każda klinika psychiatryczna jak psychiatra-sochaczew.pl lub szpital powinna oferować pomoc chorym na schizofrenię. Pacjentem powinien w pierwszej kolejności zająć się psychiatra, nie psycholog, gdyż leczenie opiera się na terapii farmakologicznej. Choremu podaje się leki przeciwpsychotyczne. Poza tym powinien być pod stałą opieką psychiatry i psychologa.

Pozostałe